al contingut a la navegació Informació de contacte

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE - ESTIU 2020

1.png

Coneix aquí les mesures de seguretat de les activitats d'educació en el lleure per a aquest estiu 2020.

book.png GUIES                          

Consulta i descarrega’t guies sobre prevenció i higiene que et poden ser molt útils.

book (1).png MODELS DE FORMULARIS

Descarrega’t els models de formularis que se citen als protocols.

 • Graella per a la planificació de la neteja i desinfecció d’espais on es fan activitats d’educació en el lleure [0,1Mb]
 • Declaració responsable famílies [0,1Mb]
  Aquest és el model base que ha preparat la Direcció General de Joventut de Declaració Responsable que obligatòriament haurà de signar el pare/mare/tutor de l’infant participant a l’activitat. Preferiblement s’hauria de fer en el moment de la inscripció i, en tot cas, sempre abans de l’inici de l’activitat. Aquest model té el contingut mínim obligatori, si bé les entitats organitzadores el poden completar en funció de les seves necessitats i les característiques de la seva activitat.
 • Graella registre comprovació de símptomes. [0,1Mb]
 • Llistat de comprovació de símptomes. [0,1Mb] Per protecció de dades, en el llistat de comprovació de símptomes no s’ha de posar el nom de l’infant. Només s’ha de consignar a la graella de registre que, efectivament, s’ha fet l’esmentada comprovació.
  En el cas dels Casals d’Estiu la comprovació l’han de fer les famílies i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que l’han fet. En base a aquesta declaració verbal la de la família, s’anotarà a la “Graella de Registre”. En el cas de les Colònies, l’equip de dirigents farà diàriament el control de símptomes (en base al llistat) i la presa de la temperatura als infants participants. Un cop fet, ho anotarà a la “Graella de Registre.

2.png

Consulta el document sobre els criteris pedagògics a aplicar en les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu 2020.

brain.png GESTIÓ EMOCIONAL

La crisi de la COVID-19 i el període de confinament ens han deixat una petjada emocional a tots. Aquí trobaràs recursos per a la gestió emocional en infants i joves.

 • Guia per a joves sobre gestió emocional en el context de la COVID-19.    [0,2Mb]
  Aquesta guia parla sobretot del confinament, però els conceptes, els temes que tracta i la forma com ho fa són útils en tots els moments del context COVID-19.
 • Guia per a professionals sobre gestió emocional en el context de la COVID-19.   [5Mb]
  Com a professionals que treballen amb joves s’hi inclouen, lògicament, els educadors en el lleure, tant si ho fan de manera remunerada com voluntària. Aquesta guia parla sobretot del confinament, però els conceptes, els temes que tracta i la forma com ho fa són útils en tots els moments del context COVID-19.
 • Curs en línia, gratuït, d’acompanyament emocional en les activitats de lleure
  En les activitats d’educació en el lleure d’aquest estiu 2020 calen més que mai experiències on treballar les emocions, espais on infants i joves puguin conversar i compartir moments viscuts. Per aquest motiu la Direcció General de Joventut, ha encarregat la realització d’un MOOC (curs obert i massiu en línea) per facilitar l’acompanyament emocional i fomentar els valors de la solidaritat, l’empatia i la generositat dels nois i noies que al llarg d’aquest estiu participaran en activitats d’educació en el lleure.

book (2).png CARTELLERIA / INFOGRAFIA 

T’oferim cartelleria i infografia que et pot ser útil en la realització de les activitats.

 3.png

arrow.pngCom vetllem per la seguretat dels infants i joves

Et mostrem els protocols específics que s’han preparat per a les diferents modalitats d’activitats d’estiu perquè siguin segures en el context de la COVID-19.

arrow.png Quins requisits cal complir per inscriure els infants i joves

 • Guia significat calendari vacunal al dia. [0,3Mb]
  En el moment de fer la inscripció, l’entitat organitzadora us indicarà que és altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia. En aquesta guia us expliquem què significa i com comprovar-ho.

book (1).pngModel de declaració responsable 

 • Declaració responsable famílies [0,1Mb]
  Et mostrem el model de declaració responsable que l’entitat organitzadora et demanarà que omplis i signis juntament amb el formulari d’inscripció.
   
 • Llistat de comprovació de símptomes. [0,1Mb]
  En el cas dels Casals d’Estiu, cada matí, quan l’infant entri, et preguntaran si li has fet la comprovació de símptomes que surten en aquest llistat i si no té febre.

4.png

Finalment, us recordem que moltes de les consultes generals sobre les activitats de lleure les podeu trobar a l’espai web habitual.

arrow.pngTRÀMITS, DOCUMENTACIÓ I ASPECTES LEGALS

He de demanar autoritzacions o validacions excepcionals per a poder fer una activitat d’educació en el lleure aquest estiu?

No. Només s’han de fer els dos tràmits següents:

book (3).pngTota la informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya

Document Actions