al contingut a la navegació Informació de contacte

XERRADA: CONEIX LA MASOVERIA URBANA

El dissabte 20 de març a les 11h l'Oficina Jove de la Segarra organitza, en format virtual, la xerrada "Coneix la Masoveria Urbana", un model alternatiu d'accés a l'habitatge a càrrec de CelObert i amb la col·laboració dela XNEJ i el Departament d'Afers Socials i Famílies.

DIMECRES 10 MARÇ 2021

La Masoveria Urbana és una tipologia de projecte d’habitatge que es basa en un acord entre qui té la propietat d’un habitatge (en cedeix l’ús per a un temps determinat) i la persona masovera (assumeix unes obres de reforma i manteniment acordades prèviament).

Les obres de reforma i accions de manteniment poden tenir diferents envergadures i objectius, i s’ajusten a les capacitats i expectatives d’ambdúes parts.

D'acord amb la normativa vigent, aquest model permet establir-se en un immoble (casa, pis, masia) sense abonar una quota fixa a canvi de realitzar la rehabilitació i/o manteniment necessari/s.

Quins beneficis té?

La masoveria urbana ajuda a evitar que es degradi l'habitatge pel fet d'estar ocupat per algú però, al mateix temps, un cop finalitzat el contracte, el valor econòmic de l'immoble es veu augmentat gràcies a la rehabilitació que fan les persones masoveres.

Què diu la llei?

Llei 18/2007, d'Habitatge de Catalunya (art. 3):

 • La masoveria urbana és una eina per prevenir la desocupació permanent d'habitatges.
 • És una política per fomentar la rehabilitació d'immobles.

Text refós de la Llei 29/1994, d'Arrendaments Urbans:

 • La renda es pot substituir (ja sigui de manera íntegra o parcial) pel compromís de reformar o rehabilitar l'immoble. (art. 17.5)
 • Un cop finalitzat el contracte, la part arrendatària no podrà sol·licitar compensació addicional pel cost de les obres. (art. 22)

Les dades a la Segarra:

 • L'any 2011, a la Segarra hi havia 703 persones que no vivien en règim de propietat ni lloguer.
 • L'any 2011, la Segarra comptava amb 1899 habitatges buits.
 • L'any 2013, la Segarra tenia 54,2 habitatges buits per cada 1000 habitants
 • L’any 2018 es van formalitzar 344 contractes de lloguer a la comarca
 • El preu mitjà de lloguer a la Segarra l’any 2018 era de 321,08€
 • El 36,76% dels habitatges buits a la Segarra, l'any 2011, eren construïts abans del 1900
 • L'any 2018, 711 persones van emigrar de la Segarra cap a altres comarques catalanes (587) i a la resta de l'Estat (124)

Per a més informació: