al contingut a la navegació Informació de contacte

CANVI REPRESENTANT LEGAL D'UNA ENTITAT

Quan una entitat renova la junta ho ha de comunicar al Departament de Justícia, i un cop rep la confirmació per escrit, en el cas que canviï el màxim responsable de l'entitat, cal que es faci la modificació al Cens d'Entitats Juvenils canviant el document del NIF  i del seu nomenament (és el document que envia Justícia). Sempre que es canviïn, cal modificar les dades de contacte de l'entitat (correu electrònic i/o telèfon).

En el cas que l'entitat tingui un expedient de subvenció en curs, en el que encara s'ha de fer algun tràmit, cal fer el següent  per a procedir a fer el canvi de NIF del representant legal de l’entitat a l'expedient:

  1. Cal entrar a l’expedient, per via formulari d’aportació, els documents que acreditin els poders de representació de la persona.
  2. Un cop l’entitat hagi aportat els documents, cal avisar al Departament per a procedir al canvi a la bústia Subvencions: subvencions.dso@gencat.cat

És mol important també que, fet el canvi, s'aportin el nou correu electrònic i/o telèfon mòbil per a rebre les notificacions del expedient.