al contingut a la navegació Informació de contacte

COM OBTENIR LA TARGETA SANITÀRIA?

  • Totes les persones tenen dret a l'atenció sociosanitària, independentment de la situació administrativa.
  • El requisit bàsic que han de cumplir és el d’estar empadronades en un municipi de Catalunya​.
  • Les persones residents a Catalunya poden sol·licitar la primera targeta sanitària individual (TSI) presencialment al CAP que correspongui per domicili o el que s'hagi triat per lliure elecció del Sistema Sanitari Públic.
  • Haureu d'emplenar el formulari de sol·licitud i podeu autoritzar el Servei Català de la Salut perquè consulti en línia a altres administracions la vostra informació, o bé portar els documents següents:
  1. Document identificador (DNI, NIE, passaport).
  2. Certificat d'empadronament amb la data d'emissió inferior a tres mesos. Hi ha ajuntaments que disposen de la consulta en línia, però si el vostre ajuntament no ofereix aquest servei, heu de portar l'original certificat.

El CatSalut us enviarà gratuïtament la TSI per correu postal al vostre domicili.

Per a més informació: Podeu trucar al 012 o bé, també podeu omplir la sol.licitud de la primera tarjeta sanitària a través d’internet: Sol·licitud de primera TSI. CatSalut. Servei Català de la Salut (gencat.cat)