al contingut a la navegació Informació de contacte

PERMÍS DE RESIDÈNCIA

El permís de residència és l'autorització que concedeix el govern espanyol a un estranger no comunitari, per residir legalment al país durant un període superior a 90 dies.

Quins tipus de permís de residència existeixen?

A Espanya hi ha dos tipus principals de permís de residència: temporal i de llarga durada.

Permís de residència temporal: és una autorització per romandre a Espanya per un temps major a 90 dies i menor de 5 anys. Es pot renovar, d' acord amb les circumstàncies que van motivar l' autorització.

Permís de residència de llarga durada: aquest permís de residència autoritza a residir i treballar a Espanya en les mateixes condicions que els espanyols. No obstant això, té diversos requisits. Per exemple, un d'ells és haver residit de forma legal i continuada en territori espanyol durant 5 anys.

Procediment per obtenir el permís de residència:

Cada situació particular per la qual es demani el permís de residència, exigirà documentació i procediments particulars.

*Podeu demanar la sol·licitud i documentació davant l'Oficina d'Estrangeria de la província de residència.

• Abonar la taxa de residència temporal.

Oficina estrangeria - Lleida
C/Prat de la Riba, 36 Lleida
Tel. 973 95 92 13 Demanar cita previa per internet.

*Més informació:

  • Servei d'Inclusió Juvenil

Oficina Jove de la Segarra: Tel. 649 52 74 72/ tecnicajoventut2@ccsegarra.cat

  • Servei d'Assessorament Jurídic en matèria d'Estrangeria:

Consell Comarcal de la Segarra: Tel. 973 53 13 00

Ajuntament de Guissona: Tel. 973 55 00 05