al contingut a la navegació Informació de contacte

TRÀMITS I GESTIONS

A la Segarra disposem de 5 allotjaments juvenils; 2 albergs de joventut i 3 cases de colònies. La potestat d’inspecció d’aquests equipaments la té el Servei Comarcal de Joventut que és qui s’encarrega de que compleixin amb la normativa aplicable.

Per posar en funcionament una instal·lació juvenil cal comunicar prèviament el fet a l’administració competent i signar una declaració responsable. L’administració inscriurà aquesta comunicació al registre. El procediment permet també comunicar qualsevol modificació de les característiques, de la titularitat o de la situació administrativa de la instal·lació.

S’entenen com a instal·lacions juvenils les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils. Va dirigit a qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir una instal·lació juvenil o que sigui titular d’una instal·lació juvenil ja inscrita.

images.png NORMATIVA GENERAL SOBRE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS: