al contingut a la navegació Informació de contacte

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE - ESTIU 2024

Activitats de lleure en les quals participen menors de 18 anys

Back to School.png

Al llarg de l'any, i sobretot en les èpoques de vacances escolars (Setmana Santa, estiu i Nadal),les associacions i els grups dedicats a l'educació en el lleure d'infants i d'adolescents realitzen diverses activitats fora del seu lloc habitual de residència, en contacte amb el medi natural o rural que les acull. Durant aquestes èpoques moltes entitats, associacions i organismes públics també organitzen activitats amb menors de 18 anys.

El Decret 267/2016, de 5 de juliol, regula les activitats d’educació en el lleure i esportives en què participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.

Pel que fa a les activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances del perfil de colònies, casals i rutes, però que tenen un component esportiu important, és a dir: les estades/campus esportius, els casals esportius i les rutes esportives. No afecta, en canvi, les activitats esportives habituals i de durada anual d’escoles, clubs, consells esportius i federacions, ni els esdeveniments esportius.

Quines activitats s’han de comunicar? 

  • Les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives. 
  • Les activitats sense pernoctació quan la seva durada segui de quatre dies o més consecutius.

   book.pngConsulta la guia per realitzar activitats a la Segarra